Chi tiết bài viết - Xã Gio Mỹ - Gio Linh

Xã Gio Mỹ tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai “sửa đổi”Chiều 27/02, UBND xã Gio Mỹ tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai “sửa đổi”.

Tham dự Hội nghị có đại biểu Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các đoàn thể, đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Hội nghị góp ý vào 9 nội dung dự thảo Luật Đất đai: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.