Chi tiết bài viết - Xã Gio Mỹ - Gio Linh

Ngày 05/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã đi kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ Đông Xuân trên địa bàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở ngành liên quan. Về phía huyện có đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT - Chủ tịch UBND huyện cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.


Tại buổi thăm tình hình thu hoạch lúa vụ Đông Xuân tại Gio Mỹ


Theo đó, vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023, toàn huyện gieo trồng 4.863 ha lúa; đạt 108,07% kế hoạch; năng suất lúa ước đạt 60,0 tạ/ha; sản lượng ước đạt hơn 29.000 tấn, trong đó, một số nơi năng suất ước đạt từ 65 - 70 tạ/ha. Để có được kết quả trên, ngay từ đầu vụ công tác giống được ưu tiên trong quá trình chỉ đạo sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu, bộ giống được ưu tiên đưa vào sản xuất là giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày cực ngắn. Trong vụ Đông Xuân 2022-2023, bộ giống lúa chủ lực (70% diện tích) gồm: HN6, Đài thơm 8, LDA1, HT1, Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, Khang Dân, Xuân Mai, HC95, ST 25,.... Bên cạnh đó, đã duy trì sản xuất lúa hữu cơ liên kết với Công ty Nông sản hữu cơ Quảng Trị với giống lúa Chất lượng cao ST25(20 ha) tại xã Gio Mỹ; 50 ha HC95 tại xã Gio Quang. Đến nay, đã thu hoạch hơn 1.000 ha, đạt hơn 20% diện tích, dự kiến thu hoạch xong trước ngày 15/5/2023.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động các phương tiện máy móc, nhân lực để thu hoạch nhanh, gọn lúa Đông Xuân. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, công cụ, vật tư nông nghiệp và giống tốt cho vụ Hè Thu; gặt xong, tranh thủ tối đa lượng nước còn lại trên ruộng làm đất và gieo trồng khẩn trương theo lịch thời vụ và cơ cấu giống của huyện; quan điểm phải sản xuất đảm bảo chắc ăn, những vùng đảm bảo nước tưới, tập trung thâm canh giống lúa ngắn ngày và cực ngắn, có năng suất, chất lượng cao. Tiếp tục nhân rộng cánh đồng lớn gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Theo kế hoạch của huyện, sản xuất vụ Hè Thu bắt đầu từ ngày 20/5 - 05/6/2023./.

                                                                                                      VP